Tak till växthuset/ bygglovsprocessen

Jag har funderat på vad jag skulle ha för tak till mitt framtida växthus. Eftersom det är hela 12 meter brett så är det svårt med hållbarheten. Men denna tak lösning är både vacker och hållbar. Vad tror ni om det? Det blir ju lite reglar i växthuset men jag tänker att jag kanske vill odla på höjden också och ha vindruvor osv. i taket och då är det lätt att få dem att slinga på reglarna och göra olika upphängningar.

Detta är alltså gaveln och mitten delen är tillräckligt hög och bred för att backa in mitt hus på hjul.

Siffrorna är i meter och detta är gaveln. Högsta punkten är 5 meter och lägsta 2,3 meter.

Jag funderar på hur stor yta jag egentligen behöver för att odla och bli självförsörjande? Jag och sonen bor där nu men jag har en tanke om att det kanske kan bli uppemot 8 personer i framtiden.

Protein kommer från fiskodling och kaniner och höns. Både höns och kaninburarna vill jag ha i växthuset men de har sin utgång ut ur växthuset men får glädje av det varmare klimatet i växthuset.

Detta hus blir hönshus, alt avdelat även för kaninerna. Tänkte att jag kunde ha odling på taket så försvann inte denna ytan som kunde varit odling till ett hus.

Som vanligt tar jag gärna emot råd och tankar och kritik. Jag har lärt mig att det är ovärderligt att få bolla sina tankar med er för att få ett bra resultat i slutändan. Ni har så mycket bra kunskaper. Jag har även slängt ut en diskussion på alternativ.nu för att få in mer tankar, ni kan följa den diskussionen också om ni vill.

Bygglovs ärendets framskridande

I dag har jag inte lyckats att få tag i hon på byggnämden. Jag har några följd frågor om vad som krävs att uppge för mitt hus på hjul dvs. behövs ritningar på den eller går den som manskapsbod även fast den nu ska gå under fritidshus?! När jag pratade med henne pratade vi mest om växthuset.

Jag har iallafall beställt 2 kopior från lantmäteriet som heter avstyckningskarta, de ska följa med bygglovshandlingarna. På den kartan ska jag rita ut vart mitt växthus ska stå.

Jag kan beställa ritningar från tidigare bygglovsritningar vilket jag gjorde i dag men jag fick fel så det blir att ringa i morgon. Man kan få:

Planritningar som visar planlösningen i en byggnad och hur rummen ska användas. Jag behöver nog inte denna för det är ju ett växthus. Ska lämnas in i 2 exemplar.

Fasadritningar som visar hur byggnaden ser ut utifrån där även marklinjen är utritad. Ska lämnas in i 2 exemplar.

Sektionsritningar som visar byggnaden i genomskärning. Ska lämnas in i 2 exemplar.

Det jag ogillar med att skaffa bygglov är att man inte kan få vara kreativ och ändra sina tankar i efterhand eftersom man bestämt i ritningarna vad som gäller. Det hindrar mina kreativa tankar. Men kanske bra ändå eftersom jag tvingas att tänka alla steg klart från start. Jag är mer en person som bara sätter igång och utformar projektet steg för steg som det kommer. Har funkar med mitt hus på hjul.

Så här ser bygglovsprocessen ut i lilla Nyköping

  1. Förberedelser- behöver du bygglov? Kontakta handläggare för information vad som gäller för dig.
  2. Lämna in din ansökan_(kan ta 30-40dagar men kan ta 10 veckor eller 20 veckor vid komplicerade ärenden): Du behöver ansökningsblankett som fylls i,Situationsplan/avstyckningskarta/nybyggnadskarta i 2 exemplar, Ritningar i 2 exemplar som heter fasadritningar, planritningar och sektionsritningar.
  3. Bygglovsbeslut-bygglovet innebär att du får godkännt på det du vill göra. Men man måste ändå vänta på ett startbesked.
  4. Slutsamråd- du kontaktar din handläggare i god tid när du börjar bli klar och då kallas du till ett slutsamråd. Här får man tala om hur kontroll planen följts. Utifrån detta ska ett slutbesked bestämmas. Eventuellt kan man då få komplitera med olika handlingar.
  5. Slutbesked- När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner handläggaren byggprojektet med ett slutbesked. Först nu får du bruka växthuset.