Reglar sätt där det behövs inomhus

Fortsätter att sätta plywood på väggarna. Sätter kortlingar och reglar runt om inomhus där det behövs. Innerväggar vid det som blir dusch och toa rum.

YouTube Preview Image