Jorden, en levande organism

Vi ärver inte jorden från våra förfäder utan vi lånar den från våra barn

Jorden lever, andas och reagerar på din och min närvaro, du avgör hur stora sår du gör i moder jord eller om du vårdar henne ömt i din famn. HUR skulle du velat att dina föräldrar, politiker hade lämnat moder jord till dig att förvalta till dina barn?

YouTube Preview Image

Moder jorden en andande organism

När vi går här på jorden är det lätt att ta förgivet att marken under oss alltid ska finnas och att det bara är mark. I ett större perspektiv så är jorden i högsta grad ett levande klot som påverkas av krafter som vi inte påverkar och krafter som vi kan påverka. Jag vill med den här videon påminna om vår vackra levande planet.

Hur kan du påverka marken du går på?

Vad kan du göra, litet eller stort?

YouTube Preview Image