Cykel taxi för miljön

Mellan den 16 och 22 september äger kampanjen Europeiska trafikantveckan rum runt om i Europa. Kampanjens syfte är att förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer, och därmed minska utsläppen som bidrar till växthuseffekten. Antalet städer i världen som har deltagit i kampanjen har ökat år från år.

Förra året, 2008 deltog över 2100 städer i Europa i kampanjen “Mobility week”, därav Nyköping. Temat för kampanjen 2009 är Klimatsmart i stán. Nyköpings kommun i samverkan med olika aktörer planerar för aktiviteter i och med kampanjen, både för den egna organisationen, företag och allmänhet. I detta arrangerade de en cykel taxi

Här har jag filmat detta:

YouTube Preview Image