Köp inget dag

I går den 28 november firades dagen Buy nothing day i Sverige. Buy nothing day firas i dag i 60 länder. Den dagen går ut på att inte konsumera om så bara för en dag.

Initiativtagarna till den här kampanjen pekar på några viktiga aspekter till varför de har dragit i gång det här.

MILJÖ ASPEKTEN

Det är nödvändigt med nya konsumtionsvanor, naturen är på väg att utarmas.

RÄTTVISE ASPEKTEN

Västvärldens befolkning roffar åt sig en orimlig stor del av kakan på bekostnad av andra människor.

ETISKA ASPEKTEN

Genom att stödja storföretagen, exploateras tredje världen och fattiga människors billiga arbetskraft.

En köpfri dag sammanfaller i Sverige med att julkommersen kickar igång på allvar. Att fira en köpfri dag är att under en dag fundera på vad som är viktigt för sig själv och världen. Att undera på om det går att avstå från något eller välja andra produkter i framtiden. Det kanske handlar om att köpa någon mer produkt som är ekologisk eller rättvisemärkt. Att väcka aktivisten inom dig som vill något stort både för dig och andra att tro på att människan kan göra kloka val. Vi har det bra i Sverige och det är lätt för att blunda för hur livssituationen är för andra i andra länder, att tro att det inte kommer hända här.

Så här skriver Aftonbladet

I snart tio år har aktivister på den sista lördagen i november, lagom till julhandeln, uppmanat folk att byta shoppingen mot En köpfri dag. Fullkomligt förgäves. Julhandeln har ökat stabilt sedan 1990-talets krisår och i dag konsumerar vi nära dubbelt så mycket i juletid som för femton år sedan. Inte konstigt att de svenska aktivisterna gett upp. I år finns en Facebook-grupp med 400 tappra och i Göteborg hålls en bytesmarknad, i övrigt ser dagen ut att passera obemärkt. Reinfeldts uppmaning om att vi måste konsumera oss ur krisen får stå oemotsagd.

Typiskt nog, när det äntligen finns en rejäl klangbotten för en dos hederlig konsumtionskritik. Inte bara på grund av klimatkrisen som förvärras i ruskig hastighet på grund av de kinesiska kolkraftverk som eldas för att kunna tillverka våra julklappar. Den ekonomiska krisen gör också att det numer finns ett finansiellt egenvärde för många att skapa julstämning med annat än fler prylar. I USA är Buy Nothing Day större, där predikar Reverend Billy från Church of Stop Shopping: ”Välsignad vare du som förväxlar ”konsumism” med ”frihet”, för du skall fröjdas av att upptäcka skillnaden.” Amen till det.

Här är det utdrag av vad de skriver i Expressen

– Syftet är att väcka uppmärksamhet kring konsumtion och problemställningar kring överkonsumtion, säger eldsjälen Emanuel Hallklint i Stockholm.

Positiva värden

Det handlar om etik, rättvisa och miljö – men också om lycka.
– Vi blir ständigt påminda om att köpa saker som ska göra livet bättre, men det finns också positiva värden i att låta bli att köpa saker. I stället för att jobba och springa i affärer kan man använda tiden till annat i livet, som vänner.
Tanken är att man under 24 timmar helt ska låta bli att konsumera. Var och en får dra sin egen gräns för vilka inköp som är okej, menar Hallklint.
– För mig är det att inte köpa något för pengar, men man måste självklart äta och använda saker omkring sig. Dagen är symbolisk för att skapa uppmärksamhet. Sedan krävs det att man får bestående intryck så att man tänker på det i sitt fortsatta liv, säger han.


Fria tidningen ger en del tips, här är några:
• Jaga inte ständigt mer och mer. Enbart mellan 1997 och 2007 ökade konsumtionen av kläder och skor med 64 procent i Sverige! Ju mer vi köper, desto mer naturresurser går åt utan att vi blir ett dugg lyckligare.

• Minska behovet av långa avstånd till jobbet genom bättre samhällsplanering.

• Korta normalarbetstiden. Många som har jobb, vill gärna jobba lite mindre. Då får de också mer tid att bry sig om miljön, samtidigt som många arbetslösa kan anställas istället.

Sist men inte minst ett video klipp om den Goda Konsumenten (obs! ironi)

YouTube Preview Image

Gå med på facebook i gruppen En köpfri dag