Keith Thompson

Keith är en stads grabb som bestämde sig för att gå off-grid jag hittar inget mer om honom men det är alltid roligt att finna personer som gått off-grid för att höra deras historia.


YouTube Preview Image