Induktionshäll

Laga mat men på vad. Jag ska ha en kamin som har en platta att koka på men det går bara att använda när jag behöver värme i stugan. Jag vill inte ha gasol i huset för jag har en vedkamin i det. Jag har funderat på induktionshäll.

Induktionshäll är en teknik som används i modernare spisar för matlagning. Tekniken går ut på att varierande magnetfält under hällen inducerar strömmar i använd kastrull eller stekpanna för att på så vis skapa värme. Värmen alstras främst av magnetisk hysteres, men även av att elektronerna i strömmen kolliderar och skapar en sorts friktion, på samma sätt som i till exempel glödlampor.

En induktionshäll blir alltså inte varm i sig, utan det är endast kastrull/stekpanna som värms upp. Verkningsgraden blir också högre än på en vanlig spishäll. Att koka upp vatten går ungefär lika fort som i en vattenkokare.

För att fungera måste kokkärlen vara ferromagnetiska till exempel gjorda av järn, däremot kan man inte använda sådana av glas, aluminium samt de flesta typer av rostfritt stål. Hämtat från Wikipedia

Bra att veta om induktionshällar
Den är snabbare och energismartare än både keramikhällen och gjutjärnsplattan vid uppkok. Om kastrullen eller stekpannan inte täcker hela zonen anpassas värmen efter kokkärlets botten och induktionshällen drar då mindre energi.

En induktionshäll värms snabbt, den reagerar direkt då du reglerar värmen. När kastrullen lyfts av alstras ingen värme längre, även om zonen fortfarande är påslagen. Zonen blir snabbt sval igen efter att du använt den. Induktionshällen fungerar bara med kastruller och stekpannor med magnetisk botten. Kastruller och stekpannor i gjutjärn, emaljerat stål och med botten av magnetiskt rostfritt stål går bra att använda. Induktionshällen blir bara varm precis där kastrullen eller stekpannan står, det betyder att resten av hällen är sval (35-40 grader), det har fördelen att det bland annat är lättare att hålla rent . En keramikhäll blir dubbelt så varm på ytan och spill och överkok bränner snabbt fast.

Här ser nu hur det bara smälter där det finns kastrull på spisen

Energimyndigheten testar Induktionshällen, utdrag nedan, hela testet här

Så fungerar induktionshällen
Induktionshällen ser ut som en keramikhäll, men under ytan finns en induktionsspole i värmezonen som alstrar ett högfrekvent magnetfält. Detta fält skapar en elektrisk ström i kastrullens eller stekpannans magnetiska botten och värmen sprider sig därefter till maten.

Sparar tid och energi vid uppkok
Ska du koka upp vatten är en induktionshäll betydligt snabbare och energismartare än både keramikhällen och gjutjärnsplattan. Ju längre tid maten behöver koka eller stekas för att bli klar desto mindre blir dock skillnaden i energiförbrukning jämfört med en keramikhäll.

Vid t.ex. kokning av spagetti märks skillnaden i tidsåtgång på de olika hällarna tydligt. I tabellen nedan visas tiderna för uppkokning av 3 liter vatten och färdigkokning av spagetti för gjutjärnshäll, konventionell keramikhäll och induktionshäll. I tabellen visas även energiåtgången för kokning av spagetti (4 portioner).

Hälltyp Tid
(Uppkokning av vatten)
Total tid
(Uppkokning + färdigkokning)
Total energiförbrukning
Gjutjärn 16 min 24 min 0,73 kWh
Glaskeramik 15 min 23 min 0,63 kWh
Induktion 6,4 min 14,4 min 0,60 kWh

Tester om vilka induktionshällar som är bäst och här

Billig induktionshäll, en platta på Kjell och Company (obs, jag har inte prövat den)

Jag tycker att det verkar som ett bra alternativ att ha en induktionshäll. Om man sedan kombinerar induktionshällen med metoden att tex. koka upp potatis och sedan ställa kastrullen inlindad i tex. ett gammalt täcke i 40 minuter så behövs det bara ett uppkok. Så gör jag på min gamla hederliga spis. Läs mer om denna metod här 1 2 . Det är en jätte smidig metod för den som inte vill spendera så mycket tid i köket, bara att vänta lite längre, men inget göra. Samtidigt som man spar 20 minuters energiåtgång på spisen.