Byggverkstad och eldning

I dag blev jag irriterad på att mina verktyg ligger huller om buller i ett uthus. Jag behöver få upp mina verktyg på bestämda platser så att jag vet var allt finns. Så nu började jag med att riva en dörr som är väldigt dålig. Där ska jag ha ett fönster. Jag sågar mig genom en vägg så att jag kan ta mig till ytterdörren som finns på den sidan.

Blivande tillfälliga verkstaden

Blivande tillfälliga verkstaden. Dörren tas bort och ersätts med ett fönster. Ingång sker från högra sidan där lilla fönstret är. Ett hål i väggen öppnas i mellanväggen mellan de två rummen som finns i stugan.

Under tiden som jag gör detta så går jag med jämna mellanrum och fyller på min brasa med sly och annat bråte som jag vill få bort från gården för att nästa år ska där vara antingen växthus eller odlingsyta.

Jag har en lång lista med saker som behöver göras och allt känns så roligt och jag vill göra allt på en gång men jag är bara en människa så jag tar en sak i taget. Eller rättare sagt jag tar flera saker samtidigt och varierar mellan dessa. Jag gör det som känns roligt. Det ska vara roligt att arbeta och oftast tycker jag att det är det. Om det inte är roligt så får man fundera på om man verkligen gör det som man i hjärtat känner är det man ska göra. Börja inte ett projekt som tar emot för då är det något som inte är som det ska med ditt mål. Ditt mål ska leda dig dit du innerst inne vill.

Här är iallafall dagens videoklipp.

YouTube Preview Image

Tacksamhet för all hjälp och gemenskap

Under dessa dagar har jag fått massor av hjälp utan att jag ens har frågat. Känner mig tacksam för att jag har så fina vänner och ett extra stort tack till min bror som är så omtänksam mot mig och alla andra han känner. Så mycket roligare att arbeta tillsammans.

Under bygget med mitt hus på hjul jobbade jag nästan jämnt helt själv. Det var okej men det är verkligen roligare att arbeta tillsammans även om jag nu är mycket av en eremit mellan varven.

Så här har det varit på gården den senaste tiden.

YouTube Preview Image

 

Värmakällor i huset

Jag fick en fråga om vad jag ska värma mitt hus med, var övertygad om att jag skrivit om det tidigare men inte ens jag kan hitta det så då blir det ett inlägg om detta.

Den huvudsakliga uppvärmningen sker med en vedkamin som stöd vid soligt väder ska luftsolfångaren ge mig värme. Som en extra skyddsåtgärd om jag inte kommer att befinna mig i stugan en längre tid så att det finns risk för att saker fryser ska jag ha en fotogenkamin finnas att ta till.

Huvud värmekälla en vedkamin (länk till deras sida)

Kamin ÖRINGEN Helt i gjutjärn. Längd: 40 cm. Höjd 41 cm, varav benen 20 cm. Bredd: 31 cm. Vikt: ca 23 kg. Värmeyta: ca 0,5 m2

Kamin ÖRINGEN Helt i gjutjärn. Längd: 40 cm. Höjd 41 cm, varav benen 20 cm. Bredd: 31 cm. Vikt: ca 23 kg. Värmeyta: ca 0,5 m2

Som ett tillbehör finns det en varmvatten behållare som innehåller 12 liter vatten som är en del av skorstensröret som ger kokhett vatten med tappkran, det ska jag ha. Vattnet kommer sedan att eftervärma luften i stugan när elden slocknat. Länk här

Sekundär värmekälla luftsolfångare

LSF

Det här är den luftsolfångaren jag har på mitt hus, den är för stor för mitt hus på hjul så jag ska bygga en ny till den. Kommer då bygga av takplåt istället för burkar men annars blir principen densamma

Extra värmekälla vid behov

Ibland behöver man vara borta en längre tid och då måste jag ta till en värmekälla som klarar sig själv. Har haft en liknande för många år sedan och jag tyckte det fungerade bra.

Ibland behöver man vara borta en längre tid och då måste jag ta till en värmekälla som klarar sig själv. Har haft en liknande för många år sedan och jag tyckte det fungerade bra.

Vedrök och antioxidanter?!

fire

Är vedeldning farligt för hälsan?

Miljöportalen skriver om detta här, forskning visar om vi ska elda eller inte, nedan visar jag vad som Maria Olsson från chalmers kom fram till i hennes forskning.

Att elda med ved kan ses som mysigt och naturligt eller stinkande och miljöfarligt. Båda åsikterna är riktiga, på sitt sätt. Att det är mysigt med en öppen brasa kan väl ingen säga emot, men är det ett vettigt sätt att värma upp huset?

När elen och oljan blir dyr funderar många villaägare på andra sätt att värma upp sina hus. Är ved en bra energikälla? Ved är en förnybar naturprodukt, och vedeldning bidrar inte till växthuseffekten, eftersom växande träd binder lika mycket koldioxid som sedan frigörs när veden eldas.

Men i en öppen spis eldar man för kråkorna – den mesta värmen försvinner rakt upp genom skorstenen. I öppen spis och andra öppna bränder blir förbränningen ofullständig, eftersom man inte kan reglera syretillförsel och temperatur. Det är också anledningen till att röken blir så kraftig.

Röken innehåller sotpartiklar och anses vara cancerframkallande, förutom att vissa personer kan tycka att den luktar illa. Men på Chalmers avdelning för kemisk miljö­vetenskap har doktoranden Maria Olsson studerat vad röken faktiskt innehåller. Hon och hennes forskarkolleger har eldat ved i laboratoriet och mätt rökens innehåll. Hon har också mätt röken från verkliga pannor av olika slag.

Maria Olsson

Maria Olsson mäter vedrökens innehåll.

När man eldar ved uppstår vedröksfenoler, som liknar antioxidanten vitamin E. Antioxidanter används i kost och kosttillskott för att skydda kroppens celler mot angrepp från syreradikaler, sjukdomar och åldrande. Antioxidanter i rök blir extra effektiva eftersom de tas upp genom andningsvägarna. Dessa antioxidanter skulle sedan kunna skydda kroppen mot de hälsofarliga ämnen som finns i vedrök. Så enligt Maria Olsson är det kanske inte så farligt att andas in en del rök från brasan.

Björk bättre än barr

Om man lägger blötlagda lövvedsspån på grillen blir maten nyttigare, förutom att den får en god röksmak. Spånen avger antioxidanter som hamnar i maten. Rökt mat får på samma sätt ett innehåll av antioxidanter. Bok och al ger dessa goda effekter, medan enris ger mindre effektiva antioxidanter. Björkved är den vanligaste sortens ved i öppna spisen och rök från lövträdsved innehåller mer effektiva antioxidanter än rök från barrved.

Avgaser från trafiken kan orsaka både cancer och allergier genom sina ämnen i röken och små partiklar. Trafikavgaser och vedrök brukar jämföras med avseende på farlighet. Men amerikanska forskningsstudier (se länk nedan) har visat att cancerrisken är flera gånger större för partiklar från trafikavgaser än för partiklar från lövvedsrök.

I stora förbränningsanläggningar eller moderna, miljömärkta vedpannor är förbränningen så effektiv att den är i stort sett fullständig. Då innehåller röken knappt några antioxidanter. Men å andra sidan är avgaserna – röken – väldigt rena och innehåller i stort sett bara koldioxid och vatten.

Om man nu fortfarande är tveksam till vedeldningens miljö- och hälsoeffekter, kan man istället elda pellets. Träpellets tillverkas av såg- och hyvelspån från sågverk och hyvlerier, och är bättre att elda än ved. Råvaran är rester från träförädling, så tillverkningen innebär inget extra närings­uttag från skogen. Pellets är torrt och likformigt, vilket gör förbränningen jämnare med så lite utsläpp som möjligt. Det går att köpa särskilda brännare till vanliga oljepannor, och det finns även kompletta pellets­pannor.

I dagarna presenterade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg en studie som visar att röken från en vedpanna eller öppen spis är lika farlig som avgaserna i en trafikerad storstad. Det var forskaren Pernilla Gustavsson på avdelningen för Arbets- och Miljömedicin som genomförde undersökningen på 23 värmländska villor i Hagfors. 13 hus värmdes upp med vedeldning i kamin, panna eller öppen spis, och 10 hus hade element eller vattenburen värme. Resultaten visade att de vedeldade husen hade fem gånger högre halter av det cancerframkallande ämnet benso(a)pyren i inomhusluften. Detta ämne tillhör de så kallade PAH-partiklarna, som i sin tur är den största grupp cancerogena ämnen man i dag känner till. Detta enligt bostadsguiden

Energi- och klimatrådgivarens tips:
Det viktiga är att kaminen eller spisen är typgodkänd och har rätt syretillförsel.

Dålig ved kan orsaka pyreldning, när du inte ser några lågor och det bara ryker. Den bästa lösningen är därför pelletseldning i typgodkända eldstäder.

En korrekt vedeldning mot ackumulatortank ger låga utsläpp och är inte lika skadlig. En ackumulatortank är en isolerad vattenbehållare som lagrar värme, ungefär som en stor termos.