Kreativ ved stapling 5

Ja så här blev slutresultatet av mitt runda vedbyggande, hade tänkt att pressenningen skulle ligga på finare och sedan lagt på gran kvistar…..men orken tröt i slutet.

Fler bilder på hela bygget hittar du på Facebooks off-grid.se sidan

De tidigare inläggen om min vedstapling hittar du här, kreativ vedstapling

Vedrök och antioxidanter?!

fire

Är vedeldning farligt för hälsan?

Miljöportalen skriver om detta här, forskning visar om vi ska elda eller inte, nedan visar jag vad som Maria Olsson från chalmers kom fram till i hennes forskning.

Att elda med ved kan ses som mysigt och naturligt eller stinkande och miljöfarligt. Båda åsikterna är riktiga, på sitt sätt. Att det är mysigt med en öppen brasa kan väl ingen säga emot, men är det ett vettigt sätt att värma upp huset?

När elen och oljan blir dyr funderar många villaägare på andra sätt att värma upp sina hus. Är ved en bra energikälla? Ved är en förnybar naturprodukt, och vedeldning bidrar inte till växthuseffekten, eftersom växande träd binder lika mycket koldioxid som sedan frigörs när veden eldas.

Men i en öppen spis eldar man för kråkorna – den mesta värmen försvinner rakt upp genom skorstenen. I öppen spis och andra öppna bränder blir förbränningen ofullständig, eftersom man inte kan reglera syretillförsel och temperatur. Det är också anledningen till att röken blir så kraftig.

Röken innehåller sotpartiklar och anses vara cancerframkallande, förutom att vissa personer kan tycka att den luktar illa. Men på Chalmers avdelning för kemisk miljö­vetenskap har doktoranden Maria Olsson studerat vad röken faktiskt innehåller. Hon och hennes forskarkolleger har eldat ved i laboratoriet och mätt rökens innehåll. Hon har också mätt röken från verkliga pannor av olika slag.

Maria Olsson

Maria Olsson mäter vedrökens innehåll.

När man eldar ved uppstår vedröksfenoler, som liknar antioxidanten vitamin E. Antioxidanter används i kost och kosttillskott för att skydda kroppens celler mot angrepp från syreradikaler, sjukdomar och åldrande. Antioxidanter i rök blir extra effektiva eftersom de tas upp genom andningsvägarna. Dessa antioxidanter skulle sedan kunna skydda kroppen mot de hälsofarliga ämnen som finns i vedrök. Så enligt Maria Olsson är det kanske inte så farligt att andas in en del rök från brasan.

Björk bättre än barr

Om man lägger blötlagda lövvedsspån på grillen blir maten nyttigare, förutom att den får en god röksmak. Spånen avger antioxidanter som hamnar i maten. Rökt mat får på samma sätt ett innehåll av antioxidanter. Bok och al ger dessa goda effekter, medan enris ger mindre effektiva antioxidanter. Björkved är den vanligaste sortens ved i öppna spisen och rök från lövträdsved innehåller mer effektiva antioxidanter än rök från barrved.

Avgaser från trafiken kan orsaka både cancer och allergier genom sina ämnen i röken och små partiklar. Trafikavgaser och vedrök brukar jämföras med avseende på farlighet. Men amerikanska forskningsstudier (se länk nedan) har visat att cancerrisken är flera gånger större för partiklar från trafikavgaser än för partiklar från lövvedsrök.

I stora förbränningsanläggningar eller moderna, miljömärkta vedpannor är förbränningen så effektiv att den är i stort sett fullständig. Då innehåller röken knappt några antioxidanter. Men å andra sidan är avgaserna – röken – väldigt rena och innehåller i stort sett bara koldioxid och vatten.

Om man nu fortfarande är tveksam till vedeldningens miljö- och hälsoeffekter, kan man istället elda pellets. Träpellets tillverkas av såg- och hyvelspån från sågverk och hyvlerier, och är bättre att elda än ved. Råvaran är rester från träförädling, så tillverkningen innebär inget extra närings­uttag från skogen. Pellets är torrt och likformigt, vilket gör förbränningen jämnare med så lite utsläpp som möjligt. Det går att köpa särskilda brännare till vanliga oljepannor, och det finns även kompletta pellets­pannor.

I dagarna presenterade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg en studie som visar att röken från en vedpanna eller öppen spis är lika farlig som avgaserna i en trafikerad storstad. Det var forskaren Pernilla Gustavsson på avdelningen för Arbets- och Miljömedicin som genomförde undersökningen på 23 värmländska villor i Hagfors. 13 hus värmdes upp med vedeldning i kamin, panna eller öppen spis, och 10 hus hade element eller vattenburen värme. Resultaten visade att de vedeldade husen hade fem gånger högre halter av det cancerframkallande ämnet benso(a)pyren i inomhusluften. Detta ämne tillhör de så kallade PAH-partiklarna, som i sin tur är den största grupp cancerogena ämnen man i dag känner till. Detta enligt bostadsguiden

Energi- och klimatrådgivarens tips:
Det viktiga är att kaminen eller spisen är typgodkänd och har rätt syretillförsel.

Dålig ved kan orsaka pyreldning, när du inte ser några lågor och det bara ryker. Den bästa lösningen är därför pelletseldning i typgodkända eldstäder.

En korrekt vedeldning mot ackumulatortank ger låga utsläpp och är inte lika skadlig. En ackumulatortank är en isolerad vattenbehållare som lagrar värme, ungefär som en stor termos.