Vatten, water,wasser ….

Blog Action Day

En dag att påminnas om betydelsen av vatten

Rinnande och porlande vatten är underbart för både kropp och själ och inte alls alla förunnade.

Jag skriver i dag om vatten som så många andra runt om i världen gör i dag på Blog Action Day för att skapa ett kollektivt medvetande om betydelsen av vatten.

Jag vill skriva om vatten på ett sådant sätt att både du och jag kan känna av vi som enskilda individer kan göra en skillnad.

Varför ska vi i Sverige spara på vatten, vi som har så mycket, vad spelar det för roll för de i länder där det inte finns tillräckligt med dricksvatten?

Allmän fakta

Dricksvatten är sötvatten. Sötvatten även kallat färskvatten har tillräckligt låg sanilitet (halten salt hos vatten) för att vara dricksvatten. Det förekommer framförallt i insjöar, floder, grundvatten och is. Även all nederbörd består av färskvatten.


Hur ser det ut i Sverige?

Färskvatten har en salthalt under 1–2 psu, så det är vad vi vill dricka. Ytsaniliteten (halten salt hos vatten)varierar kraftigt längs Sveriges kuster. På västkusten är vattnet salt vanligen 25 PCU både vid ytan och botten. Öresund och de danska bälten utgör en komplicerad gränszon, ofta med stor variation vid ytan 10-20 PCU. På lite djupare vatten under det s.k. språngskiktet är det dock högre än så. Centrala Östersjön har en konstant ytsalinitet på 7 PCU – medan djuphålor i söder kan fyllas på med oceanvatten vid speciella vind- och strömförhållanden – s.k. saltvattenintrång. Att saltvattensintrång i södra Östersjön sker åtminstone vart 5-6:e år är en nödvändighet för torskens fortplantning. I finska viken och norr om Åland avtar saliniteten ytterligare. Vid Haparanda och Sankt Petersburg är saliniteten bara 2-3 PCU. Tillflödet till Östersjön från floder och det regn som faller direkt i havet är större än avdunstningen, därav Östersjöns låga salinitet.

Färskvatten, drickbart vatten, är en bristvara i stora delar av världen, medan andra (exempelvis Sverige) har ett stort överflöd.

Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 160 liter, som fördelas så här:

 • 10 liter för dryck och mat
 • 30 liter för WC-spolning
 • 30 liter för disk
 • 20 liter för tvätt
 • 60 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning

Alla 160 liter som en person förbrukar under ett dygn är av samma kvalitet, dricksvattenkvalitet. Kvaliteten kontrolleras ofta och regelbundet av personal vid vattenverket i din kommun. (källa: svenskt vatten)

Korta fakta om dricksvatten i Sverige

 • Drygt 1750 kommunala vattenverk försörjer knappt 8 miljoner människor.
 • Total årsproduktion, cirka 1 kubikkilometer (1 miljard kubikmeter), vilket motsvarar cirka 1650 st vattenfyllda Globen.
 • Specifik förbrukning, cirka 280 liter per person och dygn, varav cirka 160 i hushållet.
 • Total längd i det kommunala allmänna vattenledningsnätet, cirka 71000 km (nästan 2 varv runt ekvatorn).
 • Vanliga material i det kommunala allmänna vattenledningsnätet är segjärn, stål och plast. I vattenledningar i fastigheter förekommer koppar, plast och stål.

(källa: svenskt vatten)

 

Vad kan du göra?

Ska du dricka kranvatten eller flaskvatten ?

 • För kranvatten gäller i vissa fall strängare gränsvärden för både bakterier och salthalt, eftersom det levereras till så många människor.
 • Flaskvatten kan dock innehålla höga salthalter, till exempel natrium- och fluoridjoner, och bör därför inte ges till små barn.
 • En liter vatten på flaska kostar omkring tusen gånger mer än kranvatten. Kranvattnet får man dessutom levererat direkt i kranen dygnet runt, samt borttransporterat och renat vid avloppsreningsverket.

(källa: svenskt vatten) fler källor för förpackat vatten, gav lite annorlunda bild än ovan.

Jag anser att genom att dricka tex. coca-cola bidrar vi till att människor i fattiga länder inte får rent dricksvatten. Jag har skrivit om det tidigare, coca-cola bryr sig inte om befolkningen i de länder där de producerar sin dryck. De tar allt dricksvatten och forslar ut det ur landet vilket gör att vattnet inte kommer tillbaka till jorden där det togs upp,ä deras brunnar sinar. Vad jag skrivit om vatten tidigare VATTEN

Länk till andra som bloggat om vatten

EKOLODIA

Vatten

Hur tar vi vara på jordens vatten resurser…..kommer det finnas rent vatten till dina barnbarn? Här i Sverige har vi det bra. När jag var i USA som utbytes student när jag var 15 år så drack man inte ur kranen, det behövde renas först.

Det här video klippet är vackert och har ett budskap till dig och mig att ta eller förkasta, vilket som så titta på denna varma  och känsliga video om att ta vara på vattnet som finns på våran jord.

YouTube Preview Image

Lifesaver flaskan som renar ditt vatten

Det låter helt otroligt men Michael Pritchard har uppfunnit en flaska som renar vilket vatten som helst från lukt och bakterier. Han utvecklade denna flaska då han ansåg att det borde gå att hjälpa människor i katastrofområden att få rent vatten utan att skeppa ut vatten till dessa områden. Han har helt enkelt gjort ett filter som har så små hål att bakterier och smuts inte kommer igenom filtret. Den här flaskan gör det möjligt att dricka regnvatten utan att bli sjuk. Min fundering är om det skulle kunna gå att plocka isär denna flaska och använda det i sitt vatten system?! Mycket intressant. Kolla in länkarna och videoklippen för mer information.

Mr Pritchard said the bottle is able to turn polluted water into drinking water within seconds and means people can have fresh water whatever the circumstances.

YouTube Preview Image

Priset som jag såg på en shop på internet var 190 dollar vilket jag kan tycka är mycket pengar men för den som inte har vatten är det här en livräddare som namnet “lifesaver” antyder.

image