Regler för den svenska friggeboden

IMG_0002-450x337

Eftersom jag vill bygga smått så räcker 15 kvadratmeter för mig med ett loft. Men det finns regler som stoppar mig att göra som jag vill men det finns också bra saker. Du får själv läsa boverkets information. Men jag tänkte nämna några saker som jag tycker är intressant, för egen del.

Den maximala höjden för en friggebod från mark till taknock är 3 meter. Detta innebär att för mig som vill ha loft så behöver jag bygga lågt, liten krypgrund. Inte så bra tycker jag.

En friggebod är, enligt lagen, en bygglovsbefriad komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus. Det betyder att det måste finnas en huvudbyggnad på tomten när man börjar bygga friggeboden. Jag kan allstå inte bygga ett litet hus på en tomt om det inte redan finns en större kåk där, eller så behöver jag bygglov. Detta går att lösa genom att sätta en trailer under huset.

 

En friggebod får vara högst 15 kvadratmeter beräknat på utvändiga mått under tak. Har du flera friggebodar får den sammanlagda ytan vara högst 15 kvm. Du får dessutom ha en altan i anslutning till din friggebod men om den är försedda med tak räknas ytan under taket in i den maximalt tillåtna ytan.

 

Tänk på det här innan du bygger din friggebod:
  • Den sammanlagda byggnadsarean är högst 15 kvadratmeter.
  • Höjden från marken till taknocken är högst 3 meter.
  • Avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter.
  • Den är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Boverket informerar (PDF fil)