Solceller framtiden?

Det här hoppas jag kommer vara en vanlig bild av hus över hela jorden.

- Man får helt enkelt för lite för pengarna, den el man slipper köpa är för lite för att man ska tjäna in investeringen, säger Jakob Eliasson som är energiexpert på villaägarnas riksförbund.

I tidningen Nyteknik skriver de så här

Solceller på det egna villa taket är en förlustaffär, trots att staten från och med i dag går in och ger bidrag till 60 procent av installationskostnaden. Det menar Jakob Eliasson som är energiexpert på villaägarnas riksförbund.

Statligt stöd till solceller

Regeringen inför nu stöd för den som vill installera solceller som energikälla. En villaägare eller företagare ska kunna få drygt hälften av kostnaden i statligt stöd. Sammanlagt satsar regeringen 150 miljoner på tre år. Reporter Erik Ridderstolpe intervjuar näringsminister Maud Olofsson.Lyssna på intervjun här.

Enligt Lars Hedström ger de pengarna mellan 1 500 och 2 000 megawattimmar el per år. Och det är alldeles för lite för, anser han.

Men Lars Hedström tror inte att så många privatpersoner kommer att nappa på erbjudandet, eftersom det inte går att få tillbaka pengar för den överskotts el som ofta produceras under sommaren.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson välkomnar regeringens satsning på solceller. Men det viktigaste saknas, nämligen en möjlighet för den som installerar solceller att sälja sin överskotts el till el bolagen, till ett fast pris under lång tid som i Tyskland.

– Det ger ju lite grann. Det kommer att finnas en hel del som satsar på att investera till sina hus. Men någon ordentlig utveckling som har betydelse för hela elsystemet det blir det definitivt inte. Då måste man införa ett system som är mer långsiktigt och som garanterar att konsumenterna och de som producerar lokal, småskalig el också får en nettoprissättning så att man bara betalar för det som man förbrukar mer än det man producerar, säger Peter Eriksson.

Här hör ni ett radio inslag om detta.

Av de 2,6 miljarder kronor som Energimyndigheten och Svenska Kraftnät delade ut förra året för att stödja producenter av förnybara energikällor gick endast 3 300 kronor totalt till ägare av solcellsanläggningar, som har kopplat in sig på nätet.

- Även om solceller skulle få mer bidrag skulle det inte bli några miljon belopp.

För varje producerad megawattimme, MWh, tilldelas man ett certifikat från staten. Försäljningen av certifikat genererar sedan en extra intäkt för producenten. Förra året fick endast fem solcells anläggningar el certifikat och totalt blev det 19 certifikat.

- Men systemet är inte utformat med tanke på solceller, utan på den teknik som är mest ekonomisk. Se hela artikeln här

Orsaken till att så få får bidrag är att den som vill installera en solcellsanläggning måste skaffa elmätare för 1 500 kronor, abonnemang hos elbolaget för 4 500 kronor och certifiering vart sjätte år för 1 500 kronor.

Linus Palmblad på Energimyndigheten förstår att ägare till solcellsanläggningar känner sig missgynnade.