Bygget fortsätter!

Nu har jag varit ute och arbetat med att få upp nätet vid takfoten så att inga flygfän kan bygga sitt bo i luftspalten. Inhandlat fönster.

YouTube Preview Image

Plywoodskivorna bildar väggen

I dag har jag satt upp plywoodskivor på ytterväggens reglar. Jag har 20 cm mellanrum mellan skruvarna i mitten och på långsidorna 15 cm. Jag fortsätter sedan med taket.

YouTube Preview Image

Råsponten läggs på taket

Då takstolarna är lagda ska jag nu lägga på råsponten på taket. Jag lägger sedan asfalts våd och på den läggs en plåt så vattnet rinner av på ett bra sätt. I skarvarna använder jag asfalt lim. Trekantslist på sidorna av taket.

YouTube Preview Image

Reser väggar och planerar takvinkel och får upp takstolarna

I dag har jag lagt på masonitskivor för att inte skada golvet under byggtiden. Jag testar också hur stor vinkeln på taket ska vara. Jag beräknar att höjden på huset från marken kommer bli 3.92 meter vilket innebär att det är två broar i min stad jag inte kommer under. Från taket till golvet blir det 1 meter. Jag reser väggar. Lägger loftgolv och takstolarna är på plats.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image