Reser väggar och planerar takvinkel och får upp takstolarna

I dag har jag lagt på masonitskivor för att inte skada golvet under byggtiden. Jag testar också hur stor vinkeln på taket ska vara. Jag beräknar att höjden på huset från marken kommer bli 3.92 meter vilket innebär att det är två broar i min stad jag inte kommer under. Från taket till golvet blir det 1 meter. Jag reser väggar. Lägger loftgolv och takstolarna är på plats.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image