Din livskarta

Jag har en tanke om vad som ska publiceras på denna blogg för att off-grid tanken ska kunna bli verklighet för mig och kanske för er som besöker mig. Att gå off-grid är en livsstil som påverkar hela din varelse.

Jag har konstruerat en livskarta där 10 kategorier har visats sig för mig. Det är de 10 delar som jag tycker att mitt liv består av. Eller rättare sagt 10 delar av mitt liv som jag tycker är så viktiga att jag vill titta närmre på de bitarna. Jag sätter mål och prioriterar inom varje kategori för att mitt liv ska bli så som jag själv vill.

livskarta4

För att skapa det liv jag vill så behöver jag titta på alla delarna av mitt liv var och en för sig och sätta upp mål för alla delarna. Förbättrar jag i en del av livet påverkar det andra delar. Mina val är avgörande för vad som kommer att visa sig i framtiden. De val jag gör i dag påverkar det som händer framöver. Är jag inte nöjd med det liv jag har nu så beror det på mina val tidigare. Så jag tycker det är viktigt med att göra medvetna val.

Kortfattat betyder varje del det här:

Andlighet/livssyn -din livssyn speglar alla andra kategorier då livssynen är på det sätt som du genomför dina mål. Det kan vara att ha en tro en livsåskådning eller en icke tro. Det speglar dina val och hur du ser på världen. Din livssyn/andlighet kanske talar om hur du ser på andra och hur du vill vara, vad du prioriterar, de värderingar du har som styr ditt handlande. Denna kategori styr över alla de andra delarna eftersom de är en övergripande tanke om vem jag är och vad jag står för.

Familjen - Familjen är oerhört viktig för ditt personliga mående. Mår dina barn dåligt gör du det med. Att sätta mål är oerhört viktigt. Vad är det som inte fungerar i familjen och vad kan du göra för att det ska bli bättre. Vad får er som familj att må bra?

Försörjning/Ekonomi -den här delen påverkar de flesta människor starkt. När vi inte har pengar upplever vi inte glädje och vi känner en osäkerhet, en otrygghet. De flesta människor tycker det är skönt med stabilitet och vetskap om vad som ska ske. Hur stor otrygghet klarar du av för att förverkliga din dröm?

Effektivt leverne -att uppnå mer med mindre tid, pengar, energi och resurser. Hur kan jag göra detta? Effektivt leverne förenklar ditt liv så att du får mer tid och resurser. Tillsammans med andra kategorier går det att få ett mer effektivt leverne.

Yrke/sysselsättning -hur vill du spendera din tid? Hur vill du spendera ditt liv, vad vill du arbeta med? Hur kommer du dit? Sätt upp mål!! Hur ska du försörja dig.

Aktivist -hur kan du påverka ditt liv och världen, att ha ett högre syfte med ditt liv här på jorden. Det är viktigt att finna en tillfredsställelse i att göra något för ett större mål, som kanske inte ens hjälper en själv utan andra. Det är tillfredsställande att ge utan att förvänta sig att få något tillbaka. Att bara göra det för att det är en inre drivkraft.

Mentalt -hur tänker du om dig och ditt liv och hur påverkar det dig mentalt? Hur du tänker om dig påverkar hur du ser på världen och vad du tror att de tänker om dig. Att förändra ditt tänkande påverkar hur du agerar i världen i relation till andra. Ser du positivt eller negativt på det som sker. Har du tillit till att du kommer få det du vill?

Sociala -hur kan jag förbättra mina relationer, hur ser kommunikationen med omvärlden ut i dag? Denna del hör mycket ihop med den mentala delen. Att förbättra i dessa delar påverkar dina relationer. Finns det relationer till arbetskamrater, kompisar eller andra som du känner inte är optimala. Vad kan du göra för att förbättra dem?

Medmänsklighet -Att hjälpa andra ger tillfredsställelse i livet och hjälper mänskligheten framåt, hur vill du och hur kan du vara en del i denna rörelse mot en bättre mänsklighet?

Hälsa -Vad vill  jag äta för kost och varför och vad vill jag göra för att få tillräckligt med motion? Denna del är viktig för att jag för huvudtaget ska kunna agera i världen. Utan min kropp kan jag inte ta mig fram och utan en bra hälsa kommer jag leva ett kortare och mindre lättsamt liv.

YouTube Preview Image

4 thoughts on “Din livskarta

  1. Intressant och inspirerande läsning. Starkt jobbat. har fått många nya bra tankar att dela med familjen om vårt eget off grid projekt. Keep up the good work!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>